Κατασκευές Deck

Η Αλουμινοτεχνική - Ναυπηγικές Εργασίες Αλουμινίου παρέχει εργασίες σχεδιασμού και κατασκευών Deck σε πλοία. Δείτε δείγματα εργασιών μας.

Εργασίες Ναυπηγικών Κατασκευών - Υπερκατασκευών Αλουμινίου:

Εγγύηση - Σταθερότητα - Ευελιξία

 • Diagnostic Imaging

  Σκάλες Αλουμινίου


  Η Αλουμινοτεχνική - Ναυπηγικές Εργασίες Αλουμινίου εξειδικεύεται με πολύχρονη εμπειρεία στη κατακασκευή σκαλών αλουμινίου για πλοία.
  Δείτε δείγματα εργασιών μας

 • Rehabilitation Center

  Κατασκευές σε Flying Dolphin

  Η Αλουμινοτεχνική - Ναυπηγικές Εργασίες Αλουμινίου παρέχει εργασίες σχεδιασμού και κατασκευών σε Flying Dolphins. Δείτε δείγματα εργασιών μας.

 • Transplant Services

  Κατασκευές σε Catamaran

  Η Αλουμινοτεχνική - Ναυπηγικές Εργασίες Αλουμινίου παρέχει εργασίες σχεδιασμού και κατασκευών σε Catamaran. Δείτε δείγματα εργασιών μας.

 • Transplant Services

  Κατασκευές σε Yacht


  Η Αλουμινοτεχνική - Ναυπηγικές Εργασίες Αλουμινίου παρέχει εργασίες σχεδιασμού και κατασκευών σε Yacht. Δείτε δείγματα εργασιών μας.